Skip to main content
Kategorije

Akcija

Akcija -10

NITRO LAK OSNOVNI 750ml

Nitro lak je izrađen na bazi nitroceluloze, kvalitetnih sintetičkih smola, dodataka za upijanje UV zraka iz sunčevog spektra. Toksično po reprodukciju Kat.3. Lako zapaljivo R11. Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju udisanjem, preko kože i gutanjem R48/20/21/22. Moguć rizik od štetnog delovanja na plod R63. Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu R36/37/38. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta R65. Čuvati van domašaja dece S2. Čuvati dalje od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S16.

Detaljnije
115291
440 RSD
396 RSD
Akcija -10

NITRO LAK VISOKI SJAJ 750ml

Nitro lak je izrađen na bazi nitroceluloze, kvalitetnih sintetičkih smola, dodataka za upijanje UV zraka iz sunčevog spektra. Toksično po reprodukciju Kat.3. Lako zapaljivo R11. Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju udisanjem, preko kože i gutanjem R48/20/21/22. Moguć rizik od štetnog delovanja na plod R63. Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu R36/37/38. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta R65. Čuvati van domašaja dece S2. Čuvati dalje od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S16.

Detaljnije
115292
440 RSD
396 RSD