Proizvodi

Politika reklamacija

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, budite slobodni da nas kontaktirate na mail marketing.mayurshop@gmail.com. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

JEDNOSTRANI RASKID

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu o kupovini proizvoda na internet sajtu www.mayurshop.rs , tj dana prispeća pošiljke, a bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, dostavljanjem prodavcu obrazac za odustanak u elektronskoj ili štampanoj formi. Forma Obrazac za odustanak može biti overena prilikom same isporuke ili najkasnije 14 dana od dana isporuke. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. 

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE:

Troškove povrata robe snosi kupac, ukoliko je povrat robe u zakonskom roku od 14 dana. U slučaju neispravnog,oštećenog ili pogrešno poslatog artikla trošak povrata ili zamene snosi prodavac. Prilikom povraćaja ili slanja robe u servis kupac je dužan da priloži dokumentaciju koja mu je data i to:

  • Artikal koji vraća i garantni list (SAOBRAZNOST PROIZVODA)
  • Original račun
  • Obrazac reklamacije (izjava) ili obrazac za odustanak 

Povrat novca na rešenu reklamaciju vrši se POST NET-om za fizička lica ukoliko su plaćanje izvršili bilo pouzećem ili nekim od drugih načina plaćanja, i pravna lica koja su robu platili gotovinom. Povrat novca na rešenu reklamaciju vrši se elektronski za pravna lica ukoliko su robu i/ili dostavu platili elektronskim putem.

ZAMENA

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u određenom roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj prodata (neoštećena i ispravna, roba i ambalaža) vrši se povrat novca kupcu ili zamena za neki drugi artikal uz korigovanje troškova, manje ili više u odnosu na ukupnu vrednost robe, naravno ukoliko postoji potreba za tim. Ukoliko je nakon otvaranja paketa ustanovljeno da je kupac poručio pogrešnu veličinu ili boju, moguće je zameniti za odgovarajuću veličinu ili boju ili tome sl. ali shodno zalihama u tom trenutku. Stoga je kupac dužan da obavesti prodavca u najkraćem roku kako bi se izvršila zamena. Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Ukoliko je kupac pogrešio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja robe, kupac plaća iznos jedne poštarine u visini koja mu je prethodno naplaćena po već ugovorenom cenovniku.

OŠTEĆENA ROBA - OBAVEZNO PROVERITE PAKET!

Ukoliko vam je pošiljka stigla vidno oštećena, potrebno je da na licu mesta kurir napravi zapisnik i da nas o tome obavestite mailom na
marketing.mayurshop@gmail.com ili telefonom 024/548-166, 062/8988-988.

Takav paket ne morate primiti, može nam biti vraćen a mi ćemo obaviti zamenu. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, ili je roba oštećena prilikom transporta, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana od trenutka prijave iste. 

Prilikom utvrđivanja da je roba oštećena prilikom transporta, potrebno je fotografisati oštećenja i dostaviti ih na mail: marketing.mayurshop@gmail.com

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ , broj 88/2021) 

Vaše prigovore i reklamacije na našu robu i usluge možete podneti:

  • usmeno licu odgovornom za prijem reklamacija na prodajnom mestu
  • telefonom pozivanjem na broj 024/548-166 ili na 062/8988-988
  • elektronski slanjem poruke na mail adresu mayurshop@gmail.com